landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
udstillinger

Tegnestuen deltager som en del af sin praksis med udstillingsprojekter i ind og udland.

Dette bidrager til den strategi der ligger til grund for tegnestuens arbejde og indgår naturligt som research arbejde i det arbejde vi iøvrigt beskæftiger os med.

> Kan man bo i en sandwich?

> NhEW PAD

> women 2003

> tilgængelighed?

> Park Furniture

> Q96