landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
Sandwich
< Tilbage
12345

At bo i en sandwich

Projektet stiller spørgsmålet om de rationelle funktioner der fylder vores bolig, så som at sove, sidde, vaske etc. er eviggyldige eller om de kan etablerers og udfordres på nye måder. Kan boligens vægge og rumadskillelser, tænkes at besidde uudnyttede potentialer? Kan konstruktionen podes med funktioner, frem for blot at danne rammen omkring boligens funktioner?
Vægelementet bliver i dette projekt til en størrelse, der kan indtages og som aktivt skaber en dialog mellem krop, rum og konstruktion, og tilbyder et anderledes liv mellem rummene - i væggene.

Et sandwich-meteriale er et kompositmateriale, dvs. et sammensat materiale, der estår af en skumkerne (f.eks. PUR skum) der er beklædt med 2 ydre paneler. Disse paneler kan være aluminium, MDF, finér eller glasfiber. Sandwich-materialet produceres som ofte til byggeindustrien med tykkelser mellem 100-250 mm.
Sandwich-materialet har den egenskab at dets dimensioner og materialeudtryk kan varieres næsten uendeligt. Pladerne kan f.eks. have forskellige tykkelser og materialitet, ligsom skumkernen kan forøges op til 2500 mm eller mere. Derfor opstå der potentialet for at bearbejde materialet på helt nye måder og hermed også for at betragte væggens egenskaber påny.

Vi kender allerede muligheden for at lægge tekniske installationer, kabler, rørføringer etc. ind i væggene, ved at fræse spor disse kan løbe i. Det gør vi for at rummene skal fremstå homogene renset for overflødigt teknik. For at op et så rent og neutralt rum som muligt, der i højere grad kan præges af den individuelle indretning og personlig smag end af rummets tekniske installationer.

Hvad vil der ske hvis vi begynder at betragte muligheden for at lægge funktioner ind i væggen mere radikalt, i kraft af de muligheder materialets fleksibilitet giver? Hvis vi kan lægge funktioner relateret til kroppen og det daglige liv ind i væggen, må vi derfor fremover tænke forholdet mellem boligens vægge/konstruktion og dens rum helt anderledes. Vi kune leve i et mere direkte og aktivt forhold til vores vægge, og samspillet mellem væg og rum ville få implikationer for vores daglige liv.

Projektet spørger derfor om brugen af boligen er fastgroet i forældede paradigmer omkring hverdagens gøremål? I en tid hvor boligen og hjemmet i højere og højere grad er præget af materielle goder ønsker vi at tilbyde muligheden for på den ene side at tilegne sig og bebo boligen uden at eje meget og på den anden side at kunne gøre den specifik i forhold til det enkelte individ.

Projektet er et bidrag til udstilling Honey Im Home på Dansk designcenter fra 2. marts - 18 juni 2006.

Web: \DDC\

Dato
2006

Personer
Tanja Jordan

Bygherre
Dansk Design Center (DDC)

Samarbejde
El-bo produktion

Pdf
> TJA_sandwich.pdf
> TJA_sandwich_UK.pdf