landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
rum/møbel
Arkiv

I tegnestuens terminologi indbefatter design både enkeltstående design objekter såvel som deciderede indretnings- og udstillingsopgaver.

Opgaver, hvor man kan tale om en detaljeringsgrad og en iscenesættelse af rummet der relaterer sig til kroppens skala og den kulturelle og sociale kontekst den befinder sig i.