storskala

bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
profil

tegnestuen I vi udfordrer arkitekturen

Tanja Jordan Arkitekter er en ung tegnestue. Igennem mangfoldige samarbejder og dynamiske designprocesser har vi bred erfaring både lokalt så vel som internationalt.
Vores filosofi er at skabe visionære løsninger, der aktivt udfordrer arkitekturens fulde potentialer, og derved pege på skjulte muligheder. Vi tager stilling til det enkelte projekts etiske og samfundsmæssige indhold i arbejdet, der spænder fra byrum- og indretningsopgaver til kultur- og boligbyggerier samt storskala planlægning. Vi tror på, at mennesker og deres handlinger udgør rummets egentlige potentiale, og sætter derfor altid fokus på en kropslig indlevelse, - uanset skalaforholdet.


ressourcer og metode I 3Xbæredygtighed

På tegnestuen arbejder vi intenst med bæredygtig udvikling. De tiltagende klimaudfordringer har givet arkitekter en ny forpligtigelse for at skabe ansvarlige løsninger. Men de har også fået en ekstraordinær mulighed for, igennem arkitektoniske nyfortolkninger, at skabe en anden bevidsthed om forbindelsen mellem natur, mennesker og deres bymiljøer.

En integreret designproces danner grundlaget, når vi udvikler bæredygtige og visionære projekter med kunstnerisk nerve og et selvstændigt arkitektonisk udtryk. Projekterne tager form i tætte samarbejder med tværfaglige partnere, og sammen belyser vi opgavernes ofte mangeartede problemstillinger i en kritisk og bred optik. Altid ud fra et livscyklus perspektiv med tanke på vores fremtid og vores klima. Vi betragter nemlig social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed som tre sammenflettede begreber, der alle er nødvendige ingredienser i en værdimæssig ansvarlig udvikling.
Indehaver Tanja Jordan deltager i masteruddannelsen MEGA (Master in Energy and Green Architecture), og holder tegnestuen opdateret med fagets nyeste viden og konkrete værktøjer.


dialog I brugerdreven arkitektur

Vi tror på at et arkitekturprogram er en kollektiv læringsproces. Derfor struktureres processerne omkring en række dialoger imellem projektets mangeartede aktører, ligesom eksterne spillere inddrages for at udfordre opgavens rammer. Vi kalder det innovation gennem brugerdreven arkitektur.

Som en naturlig forlængelse af tegnestuens samarbejder, har vi en rodfæstet kultur for videndeling. Med vores open source mentalitet skaber vi et reservoir af viden, som vores kunder har stor glæde af.

Vores arbejde omfatter formgivning på alle skalatrin, men uanset størrelsen af projektet arbejder vi ud fra den samme kreative vision: Vi udvikler løsninger, som udfordrer vanetænkning og skaber nye måder at leve på.
På den måde udvider vi det fælles mulighedsrum og får umulige ideer til at blive naturlige løsninger.

> tegnestuen

> medarbejdere

> netværk

> MEGA