storskala

bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
profil

tja-studio | arbejder med alt der har en historie

tja-studio er en enkeltmandsvirksomhed der arbejder med alt det der har en historie, der kan udvikles - forstærkes, skærpes/tydeliggøres eller omformes.
Jeg arbejder mod at skabe bæredygtige løsninger til den kulturarv der allerede findes, med et fagligt fokus på højt kunstnerisk og arkitektonisk indhold.

I området imellem det eksisterende sted og landskab til den eksisterende bolig, bygning eller byrum, arbejder jeg på at udvikle og forny vores miljøer igennem stærke landskabelige greb. Jeg arbejder på samme måde med transformation af eksisterende bygninger samt tilbygninger, således at der fremkommer robuste bud på en kulturarv der kan føre os videre.

Altid med respekt for det der er og det liv der har formet rummet, stedet, landskabet og dets karakter. Med en enkelt kommentar og et nyt perspektiv skabes der nyt liv til det der allerede findes.

Jeg har været ansvarlig for udviklingen af mange større konkurrencer og projekter igennem de senere år bla. hos Schønherr:
Struer by + Havn
Transformation af Herning Messecenter og dyreskueplads
Nyborg Slot
Amagerbanen, cykelsti og regnvandsbassin

Rubow Arkitekter:
FBAB i Seest
Transformation af skolen i Nr. Jernløse
Udvikling af bæredygtighedsværktøj

Se iøvrigt under cv og projekter.

Jeg udfører konsulentbistand og rådgivning med fokus på bæredygtig udvikling på konkurrence, skitse og udviklingsopgaver samt mindre projekteringsopgaver:
Landskab og byrum (bla. vandhåndtering, forurenet jord, beplantningsstrategier, grønne rum)
Bebyggelse i åbent land, og følsomme områder (landskabets kultuarvsværdier, bio-faktor og bynatur)
Kulturarvsprojekter samt transformation af eksisterende byggeri.

Kort sagt alt der har en historie og hvor konteksten er en vigtig medspiller.

Jeg glæder mig til 2018 og alt det der kommer.
Kontakt mig for evt. samarbejde på tj@tanjajordan.dk eller 23302327.

> medarbejdere

> netværk

> tegnestuen

> MEGA