landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
profil

tja-studio | arbejder med alt der har en historie

tja-studio arbejder med alt det der har en historie, der kan udvikles - forstærkes, skærpes, transformeres.
Jeg arbejder mod at skabe bæredygtige løsninger til den kulturarv der allerede findes, med et fagligt fokus på højt kunstnerisk og arkitektonisk indhold.

I området imellem det eksisterende sted, natur og landskab til den eksisterende bolig, bygning eller byrum, arbejder jeg på at udvikle og forny vores miljøer igennem stærke landskabelige greb.
Jeg arbejder på samme måde med transformation af eksisterende bygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger, således at der fremkommer robuste bud på en kulturarv der kan føre os videre.
Kort sagt alt der har en historie og hvor konteksten er en vigtig medspiller.

Jeg udfører skitse og udviklingsopgaver samt mindre projekteringsopgaver samt deltager i konkurrenceprojekter i større teams eller konsortier.

Jeg har været ansvarlig for udviklingen af mange større konkurrencer og projekter igennem de senere år bla. hos Schønherr:
Struer by + Havn
Transformation af Herning Messecenter og dyreskueplads
Nyborg Slot
Amagerbanen, cykelsti og regnvandsbassin

Rubow Arkitekter:
FBAB i Seest
Transformation af skolen i Nr. Jernløse
Udvikling af bæredygtighedsværktøj

Se iøvrigt under cv og projekter.

Jeg udfører opgaver for private og virksomheder, arkitektrådgivning og projektarbejde indenfor både arkitektur og landskab. Arbejdet kan udføres konsulentbistand på timebasis.

Altid med fokus på en bæredygtig udvikling indenfor:
Landskab og byrum (bla. vandhåndtering, forurenet jord, beplantningsstrategier, grønne rum)
Bebyggelse i åbent land, og følsomme områder (landskabets kultuarvsværdier, bio-faktor og bynatur)
Kulturarvsprojekter samt transformation af eksisterende byggeri.

Jeg glæder mig til 2018 og alt det der kommer.
Kontakt mig for evt. samarbejde på tj@tanjajordan.dk eller 23302327.

> medarbejdere

> netværk

> tegnestuen

> MEGA