landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
WAW - we are the world!
< Tilbage

Forslaget vandt 1. præmie i Europan 10 konkurrencen i København. Det tager udgangspunkt i havnens historie med marine aktiviteter knyttet til hele verden og inspiration fra tilstedeværelsen af FN’s hovedkvarter.

To nye lag tilføres; en struktur til ophold og bevægelse langs havnens kanter og en række iscenesatte naturoplevelser fra hele verden, der som en række touchdowns eller økologier, hvor land møder vand med hver deres særlige karakter understøttet af valget af materialer, planter og træer.

Forslaget til den specifikke grund strækker sig over hele grundens længde og skaber et bånd af konstant bredde.
En konstruktion af ramper danner trapper mod stik syd i en 12 graders forskydning fra kajkanten, der giver varierede muligheder for ophold og opfordrer til bevægelse mod vandet. Foran de store siloer rejser et fatamorgana sig i form af en svensk skærgård, som inviterer til nye møder med vandet og den nye bydel. WAW - We are the World!

Juryen skrev:
Det var juryens enstemmige opfattelse, at projektet er det, der behandler konkurrencens temaer på den mest udførlige og innovative måde. En enkel, gennemtænkt og godt rustet idé giver genlyd på en række frugtbare og uventede måder. Efter juryens mening er de ideer, forslaget rummer, et fremragende udgangspunkt for et nyt design i udkanten af Nordhavn vendt mod byen.

Projektet har flere lag:
- En 400m lang havnepromenade i Nordhavn i form af en serie af ramper mod vandet. Promenaden er opslidset i en vinkel på 12 grader fra kajkanten, så ramperne danner sydvendte opholdstrapper.
- Forskellige naturfænomener importeret fra resten af verden, bl.a en svensk skærgård , lyser op som en luftspejling og fungerer som rekreative elementer.

Dato
2009

Bygherre
Europan 10, By&Havn, Københavns Kommune

Samarbejde
Kristoffer Nejsum, Sanne Lovén