landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
Vandmøllestræde Pladsen
< Tilbage
1234567

Vandmøllestræde Pladsen

Tegnestuen har udviklet et projekt til helhedsplanen for Slotsgadekvarteret i Nykøbing Falster: Byliv og Partnerskab, Slotsgadekvarteret frem mod 2012.
Helhedsplanens formål er at binde byens handelscentrum omkring Slotsgade til det nyudviklede område; Slotsbryggen. Projektet binder konkret de to byområder sammen omkring Vandmøllestræde Pladsen i et stort shared space byrum med et multifunktionelt megamøbel der også fremtræder smukt alene. Et møbel der kan definere pladsens udflydende rum som et af byens centrale og vigtige byrum.

Slotsbryggen et et nyt blandet bolig og erhvervsområde, hvor vandet er åbnet op og indraget som en kanal i bybilledet. Her ligger funktioner af mere underholdende karakter: Biografen, restauranter mm.

Nykøbing Falster har en stor, rig og varieret historie og herfra stammer egnens tradition med gode råvarer og rige handelsliv. I dag fremstår Nykøbing Falster som mange andre provinsbyer, men med tydelige tegn på tidligere mere velstillede tider og som Købstad i Regionen.

Projektet præsenterer en grøn strategi og et lyskoncept i strækket fra Slotsgades nordlige til sydlige ende. Strategien overlapper og sammenbinder de to forskelligartede bydele på Vandmøllestræde Pladsen.

Dato
2008

Personer
Birgit Bungum
Charlie Steenberg
Elzbieta Anna Balinska
Rasmus Jørgensen
Tanja Jordan

Bygherre
Nykøbing Falster Kommmune og Statens kunstfond

Samarbejde
Via Trafik

Pdf
> TJA_vandmollestraedepladsen.pdf
> TJA_vandmollestraedepladsen_UK.pdf