landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
Motorveje til fremtiden
< Tilbage
12345

Byen, Vejen og Landskabet

Projektet er et visionsprojekt for Motorvejens fremtidige udvikling og udført som en konsulentopgave for Vejdirektorartet. Projektet angriber de store udfordringer og forandringer motorvejsnettet såvel som det omkringliggende land står overfor. Det har været opgavens mål at formulere en række visioner for den fremtidige udvikling omkring motorvejene – og for den arkitektoniske kvalitet af motorvejen og dens omgivelser. Et af projektets nøglebegreber er: ”Vi bygger for at friholde”. Tre temaer blev rumligt og analytisk belyst: Guldaldervejen, Truckerstien og Overskudslandskaber.

For 10 år siden formulerede Vejdirektoratet “Strategi for smukke veje”. Formålet var at sætte fokus på forholdet mellem vej og omgivelser - både i byerne og i det åbne land. En samlet æstetisk strategi giver mulighed for at rejse en debat om kvaliteten i det offentlige rum – men også mulighed for at tænke veje ind som en vigtig del af det danske samfund. Både hvad angår det kommunale og det overordnede statsvejnet.
Danmark har tradition for en sammenhængende planlægning - både i byområderne og i det åbne land. Det har været nødvendigt i kraft af landets beskedne størrelse, og fordi vi har ønsket at værne om landskabets og byernes kvaliteter – og for at sikre en dynamisk og samtidig bæredygtig udvikling. Det er blevet mere almindeligt, at vi ikke bor og arbejder i samme område. Danmark er blevet en nation af pendlere, og dansk erhvervsliv har fået større interesse i at placere sig ved motorvejene.
Motorvejen letter adgangen til arbejdskraft og gøre det lettere at fragte materialer og produkter til og fra virksomheden. Samtidig sikrer en placering ved motorvejene, at virksomheden bliver set af de mange tusinde mennesker, der hver dag kører forbi som potentielle kunder og medarbejdere. Transportbehovet er samtidig stigende – også på grund af globaliseringen. Forskningsprojektets mål har været at analysere den by- og landskabsudvikling, der har fundet sted i forbindelse med milliardinvesteringerne i motorveje siden 1960’erne – og at sætte denne udvikling i et samfundsmæssigt perspektiv.

Forskningsprojektet ”Byen, vejen og landskabet – Motorveje til fremtiden”, er lavet i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Aalborg Universitet og Center for Skov, Landskab og Planlægning under Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Projektet er støttet af Fonden Realdania Projektet blev offentliggjort ved en konference i oktober 2005.

Publikationen kan downloades her: \Byen Vejen og Landskabet\

Dato
2005

Personer
Tanja Jordan

Bygherre
Vejdirektorartet

Samarbejde
Simon Ingvartsen og Blankspace

Pdf
> TJA_Motorvejetilfremtiden.DK.pdf
> TJA_Motorvejetilfremtiden.UK.pdf