landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
Fremtidens Universitet
< Tilbage
1234

Et programmeringsværktøj til dialog

Fremtidens Universitet havde til formål at udvikle idéer til planlægning, programmering og udformning af universiteternes bygninger i en dialogbaseret proces mellem fire tegnestuer, repræsentanter fra universitets verdenen og SFU.

Projektet er udarbejdet som et interaktivt programmeringsværktøj til brug for lægfolk, brugere og arkitekter i forbindelse med udviklingen af Fremtidens Universitet.
Værktøjet består af et alfabet, der via det interaktive interface kombineres »alfabetets bogstaver«, hvorved forskellige programmatiske udsagn genereres. Herved opstår både nye komplekse og hybride muligheder såvel som kendte og afprøvede, funktioner og rumlige sammenhænge.Interfacet er hierakisk opbygget ved at det første bogstav man vælger er en bundplade. De øvrige bogstaver er organiseret i en række underkategorier. Bundpladen som vælges først, er bestemmende for de øvrige bogstavers programmatiske betydning.

Det enkelte bogstav foreslår både en rumlig karakter og et programmatisk udsagn. Den kombinerede betydning af bogstaverne er derfor afhængig af en aktiv fortolkning, diskussion og associering af den / de som anvender værktøjet.
Værktøjet er diagrammatisk i sin karakter og ikke umiddelbart skal forstå som designværktøj i formgivningen af Fremtidens Universitet. Derimod er det et undersøgelses-redskab til lokale situationer og steder i Fremtidens Universitet samt en ambition om at materialisere den diskussionen mellem parterne der i samarbejde og kritisk diskussion skal udvikle Fremtidens Universitet i eksisterende såvel som nye rammer.
Web: \\\Rum Form Funktion\\\

Dato
2003

Personer
Ali Arvanaghi
Tanja Jordan

Bygherre
Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger (SFU)

Samarbejde
CPO2/Simon Ingvartsen

Pdf
> fremtidensuni_publ.pdf
> TJA_Futureuniv.UKx.pdf