landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
Campus Sundholm Syd
< Tilbage
1234567

en billig bolig campus midt på Amager

Projektet er et parallelopdrag for Københavns Kommune for området Sundholm Syd, til i fremtiden at kunne indrage billige boliger og på samme tid at skabe sammenhængende og inkluderende byrum imellem de omkringliggende meget forskelligartede bykvarterer.

Den nye bebyggelse ved Sundholm Syd er beliggende i et krydsfelt af forskelligartede bykvarterer og beboeresammensætninger, en mangfoldig smeltedigel midt på Amager. Beliggende imellem Sundholm mod nord og Urbanplanen mod syd ( imellem bumserne og bøllerne, spænder områdets rumlige, økonomiske og sociale modsætninger projektet ud, og skaber den nye Sundholm Syd bebyggelse, der som en en homogen funktionel struktur giver området en rygrad hvori mangfoldige byrum opstår med en åbenhed til de omkringliggende kvarterer og hemmelige oaser at mødes i.

Stedet
Sundholm er og har siden sin etablering i 1908 været et klart afgrænset bykvarter, en campusbebyggelse med fritstående tunge murstens volumener grupperet retvinklet i mindre enklaver og omgivet af en grøn markeret randbeplantning og smukke og intime haverum. Disse indre haverum fremstår åbne og tilgængelige uden karrébebyggelsens ekskluderende typologi.
Rummene er beplantet med eksotiske blomstrende træer med en rig farvepalette og mange dufte.
Sundholm bebyggelsen bliver med sin stærke karakter og umiddelbare nærhed retningsgivende og inspirationskilde for den nye bydel.

Projektet
Den eksisterende Sundholm bebyggelse ligger stramt i en Nord-syd gående retning, let vinklet mod vest. Igennem en fortolkning af bygningstypologierne skabes optimale ude opholdsarealerne og solforhold, og giver derfor mulighed for en demokratisk indretning af disse, i og med at der kan skabes mange varierede muligheder for møder i bebyggelsen.
Projeket skaber en bebyggelse der kan inkludere de omkringliggende befolkningsgrupper i et åbent og mangfoldigt bykvarter med sin egen klare identitet. Det nye Sundholm syd bliver en attraktiv - og på alle planer - bæredygtigt bydel.

Projektpræsentationen var også med Tegnestuen Vandkunsten og Berthelsen og Scheving Arkitekter.

Dato
2009

Personer
Christine Mason
Maria Ahn Walther
Tanja Jordan

Bygherre
Københavns Kommune - Teknik & Miljø

Samarbejde
PK3 og Cowi

Pdf
> TJA_campus.sundholm.UK.pdf
> TJA_campus.sundholm_DK.pdf