landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
landskab og byrum
Arkiv

Vi betragter planlægning og arbejdet i den store skala som et redskab der skal diskutere og udvikle en visionær fremtid.

Det er en metode der udfordrer og bringer den store skala i spil på nye måder ved strategisk at indsætte mindre attraktorer, begivenheder eller aktioner.
Ved at introducere den lille skala i den store, bringes mere konkrete begreber og rum i spil, og gør hermed den mere uhåndgribelige planlægningsskala forståelig på en ny måde.

Projekter spænder fra byrum til motorvejsstrategier, fra boligbebyggelser til landzoneudvikling og til planlægning på vand!