landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
blog I webprojects
< Tilbage
12

Blog

Urban Affair Blog
Cities are growing, and will continue to grow. This blog will be staging simple questions about the development of our life in the city, and putting them into a wider perspective. Can the seemingly insignificant and everyday-like take part in this discussion? Does it have a role to play?

Link:\Urban Affair blog\
Og her ligger TJAs Urban Affair kontor projekt.\Urban Affair\

Web projekter

Female Forces of Architecture
I foråret 2004 fyldte det Kongelige Danske Kunstakademi 250 år. Dette blev fejret med stor festivitas på akademiets arkitektskole. I forbindelse med jubilæet blev det markeret at kvinder kun havde haft adgang til akademiet i 96 år, og således ikke kunne indlemmes i jubilæet som fødselarer.

Arkitekterne Tanja Jordan og Rikke Kirstine Larsen lovede dengang hinanden at fejre 100 års jubilæet for kvinderne i 2008. For 100 år er en fantastisk chance for at vise omverden, faget og hinanden hvordan kvindelige arkitekter tænker, udfolder og praktiserer arkitektur - en oplagt anledning til at prøve at forstå hvad akademiets kvinder har tilført arkitekturens diskurs.

Som sagt så gjort, og på dagen for jubilæet for kvindernes optagelse på Kunstakademiets Arkitektskole – d. 1 oktober 2008 - blev kvindernes tilstedeværelse på akademiet fejret med faglighed og festlighed. Konkret blev 100 års dagen hyldet med to arrangementer i oktober; et symposium og en udstilling. Symposiet foregik d. 1 oktober i arkitektskolens festsal, hvor en række danske såvel som internationale arkitekter talte om deres virke og erfaring. Udstillingen åbnede henholdsvis d. 1 oktober i Arkitekternes Hus og d. 10 oktober på Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek.

Rent konkret er jubilæet arrangeret privat af Tanja Jordan og Rikke Kirstine Larsen. Kunstakademiets Arkitektskole og diverse fonde har gjort jubilæet økonomisk muligt (se de glade givere). Sidst men ikke mindst har de mange opmuntringer undervejs – og de mange fremmødte til symposiet - gjort arbejdet meningsfuldt.

af Sven Felding
Rector, Royal Danish Academy of Fine Arts, København

Link:\Female Forces of architecture\