storskala

bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
Vertikalt drivhus
< Tilbage
1234567

verticalt drivhus I bevar gennem vækst!

- en alternativ energirenovering af eksisterende muret etageboligbyggeri. Nordhavnsgården bygget 1935.

En stor procentdel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark står over for snarlig renovering og krav om bedre energiudnyttelse.

Mange murede etageboligbyggerier er umoderne hvad angår indendørsklima og planløsninger, og står over for en indlysende udfordring, på den ene side ønsker vi at bevare deres arkitektoniske kvaliteter, på den anden side ødelægger traditionelle renoveringsprojekter ofte det murede byggeris taktile og arkitektoniske udtryk i misforståede forsøg på at preservere dem tæt på deres oprindelige form, men iklæde dem et tykt lag isoleringsmateriale.

Projektet viser, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan opfattes som et materiale, der kan moduleres og bearbejdes. Derfor optræder udstillingsmodellen som en foranderlig størrelse uden et endegyldigt udtryk, men som en facade, hvor publikum er en aktiv medspiller i dens udformning.

Projektet udvikler et bæredygtigt alternativ ved både at udvide og tilføre den solide danske byggetradition noget nyt i form af øgede og forskelligartede lejlighedsstørrelser, forbedret lysindtag og indeklima samt nye typer af fællesskaber og grønne uderum.

Ved at etablerer en glasskærm på bygningens sydside skabes en klimatisk bufferzone, der med passiv solvarme bidrager positivt til bygningens varmeregnskab. Lodrette skakte skaber med naturlig ventilation et højt luftudskifte og indblæsning af forvarmet luft til lejlighederne, når dette er ønskværdigt. Dette mellemrum beplantes og tilfører bygningen et vertikalt grønt vækstrum for dens beboere.

Bygningens nye energiforbrug ligger under lavenergiklasse 2, som er standard for nybyggeri.

I efteråret blev der optaget en lille film i forbindelse med en præsentation for gymnasieforeningen, arrangeret af Henrik Valeur, se den her på \You-tube\

Dato
2009

Personer
Elisa Boscarato
Esben Christoffersen
Maria Ahn Walther
Tanja Jordan

Bygherre
Louisiana Museum for Moderne Kunst

Samarbejde
COWI

Pdf
> TJA_verticalgreenhouse_UK.pdf
> TJA_vertikaltdrivhus_DK.pdf