storskala

bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
Titangade
< Tilbage
123

Ankomst og belægning

besøgende fra Titangade ind langs bygningen. Arealet anlægges for at tydeliggøre og opgradere oplevelsen ved ankomsten til bygningen, fra Titangade til den nordligste liggende skellinie. Belægningen tegner den stramme linie fra facaden men bryder omkring de nye indgangspartier, der åbner sig mod de ankommende personer fra Titangade. Herved fremstår belægningen let og dynamisk og ikke massiv, som et samlet bånd langs facaden ville gøre. I gårdrummet placeres 3 grønne ’øer’ hvorpå plantekasserne placeres. Disse øer kan enten udføres som et diffusionsåbent armeret græsareal, der kan afhjælpe en naturlig vand afledning, eller som en stregmarkering eller indfarvning i belægningen. Belægningsbredden varierer fra 1.30 – 175 m.

Dato
2009

Bygherre
Jordan og Løgstrup