storskala

bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
Gårdrenovering på Vesterbro
< Tilbage
12

Zebra striber i byen

Projektet etablerer et dynamisk rum i samspil med en bænk designet til en baggård på Vesterbro. Gårdrummets belægning er en zebrastribebelægning der lægger sig i en blød bevægelse, og viser vej igennem rummet. De special designede bænke er placeret langs gårdrummets kanter som særlige pausepladser med askebærgere.

\Bænk JS01\

Dato
2007

Personer
Charlie Steenberg
Christina Dyrberg
Jakob Almstrup

Bygherre
Jordan & Løgstrup

Pdf
> TJA_gardrenovering_DK.pdf
> TJA_gardrenovation_UK.pdf