landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | Nyheder | Kontakt
Boliger på byens tag
< Tilbage
12345

Ny penthouse i Århus

Når man bor på toppen af byen er man er oppe, ude og stadig hjemme, afskåret fra byens tumult, men stadig være midt i den. Det er projektets strategi at udnytte tagarealerne effektivt for derved at placere flere forskelligartede boliger på taget. En form for skræddersyning af tagets muligheder. De små lejligheder besidder derfor forskelligartede stemninger og dagslysindtag, og bliver et tilbud om nye boliger på byens tag, hvor udgangspunktet er ikke det fuldendte sofagruppesæt, men rum for forskellige behov. Lejlighederne består af sammenkædede rumlige oplevelser, uden egentlige rumadskillelser udover specifikke møbelelementer.
Tagformen optager højder og hældninger fra de omkringliggende huse. En spalte genererer et skred i tagfladen og skaber en adskillelse mellem to volumener og en åbning mod himlen; som et topologisk snit i taglandskabet, bliver det spalten der definerer boligernes disposition. Mod gaden fremstår facaden lukket og stram, mod gården åbnes huset op. Projektet tilfører bygningen 3 nye lejligheder i to etager. Projektet vandt 1. præmie i konkurrencen Boliger på byens tag i 2000. Herefter udførtes dispositionsforslag, der dog ikke førte videre pga. den politiske situation i Århus Kommune.

Dato
2001

Personer
Tanja Jordan

Bygherre
Århus Kommune

Samarbejde
Malene Krüger og Ulrik Jagd