landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
2nd chance
< Tilbage

4 typer af eksisterende murede bygninger

Projektets ide er, med udgangspunkt i 4 typer af eksisterende murede bygninger, at udvikle principper der kan vise hvordan forskellige bygningstyper kan renoveres så der skabes og tilføres nye værdier til byggerierne samtidig med at bygningernes energiforbrug reduceres markant.

Byggerierne har en indlysende udfordring, på en side ønsker vi at bevare deres arkitektoniske kvaliteter i kraft af murstenens byggeriet, på den anden side ødelægger traditionelle renoveringsprojekter ofte det murrede byggeris taktile og arkitektoniske udtryk i misforståede forøg på at præservere dem tæt på deres oprindelige form, og iklæde dem et tykt lag isoleringsmateriale.

Der udvælges 4 bygninger der hver især kan danne et generelt grundlag for en kategorisering. Bygningerne vil være forskellige i alder , type og byggetekniske stand.

Projektet udvikler derefter metoder til:
- At give bygninger et nyt liv, rent og arkitektonisk
- At reducerer deres energiforbrug markant
- At tilføre værdier der kan højne beboernes dagligdag og samvær i bygningen.

Projektet demonstrer et disse bygningstyper kan renoveres på nye spændende måder, når de betragtes i en helhedsorienteret analyse, hvor den enkelte løsning eller tekniske installation ikke er svært på bygningens udfordringer, men hvor man i et samspil af bygningens samlede karakteristika kan udvikle en metode eller et princip der kan revitalisere netop denne bygningstype.

Dato
2010

Personer
Ali Arvanaghi
Bartek Karas
Felicity Ruth Passmore
Tanja Jordan
Thomas Fænø Mondrup

Bygherre
Social- & Indenrigsministeriet

Samarbejde
Cowi