landskab og byrum

(om/til) bygning

rum/møbel

profil

udstillinger

formidling

tja—studio
English | | Kontakt
(om/til) bygning
Arkiv

Vi arbejder med formgivning på alle skalatrin, og altid ud fra den eksisterende kontekst. Med historien og traditionen som baggrund og inspiration for nye muligheder.

At skabe gode rum og løsninger, der tilpasser eksisterende bygningers gode kvaliteter til det moderne menneskes behov, er en af vores kerneydelser. Vi arbejder med radikale men ofte simple omstruktureringer, der tilbyder bæredygtige løsningsmodeller.

Miljøhensyn og bæredygtighed er grundelementer alle vores projekter. Med en afvejning af de enkelte projekters økonomi, kontekst, sociale sammenhæng og energimæssige ressourcer skubber vi til mulighederne for at tænke i bæredygtige løsninger.

En særlig kompetence for os, er egenskaben til at sætte sig i brugerens sted og nytænke løsningsmodeller på ellers traditionelle opgaver. Altid med en stræben efter stærke og brugbare rum.